SELAMAT DATAI

Thursday, 15 November 2012

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Modul : Akidah

ITEM
PERNYATAAN  ITEM

Band


Band 3Pernyataan Standard Prestasi


Mempamerkan kebolehan asas memahami asas akidahDeskriptor

B3D6
Boleh memahami dan meyakini konsep beriman kepada Kitab Allah


Eviden

B3D6E1
Menyenaraikan dengan betul:
  • nama-nama kitab yang wajib diketahui
  • rasul yang menerimanya
B3D6E2
Menerangkan sebab manusia memerlukan kitab Allah.

Instrumen

Lembaran kerja dan perbincangan dalam kumpulanAktiviti
Aktiviti Guru
-Guru mengedarkan lembaran soalan latihan
-Guru mengedarkan lembaran soalan perbincangan

Aktiviti Murid
-Murid menjawab soalan latihan
-Murid berbincang dalam kumpulan
-Murid diminta membentangkan hasil jawapan


Contoh Item


Rujuk lampiran B3D6E1

B3D6E1
1) Soalan:
Arahan : Pilih dan tulis nama kitab serta nama rasul.
TAURAT
 
AL-QURAN
 
MUSA
 
DAUD
 
ZABUR
 
INJIL
 
ISA
 
MUHAMMAD
 
 

BIL
NAMA KITAB
NAMA RASUL
1.


2.


3.


4.

No comments:

Post a Comment