SELAMAT DATAI

Tuesday, 13 November 2012

CONTOH FORMAT FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

Fail Panitia Mata Pelajaran :
  1. Surat Pekeliling Ikhtisas PBS dari Lembaga Peperiksaan, KPM.
  2. Surat Siaran Pelaksanaan PBS dari JPN.
  3. Senarai Nama Jawatankuasa PBS.
  4. Carta Organisasi Jawatankuasa PBS.
  5. Senarai Tugas Ahli Panitia.
  6. Jadual Kerja Aktiviti Panitia :
        Taklimat PBS / Latihan Dalaman
        Bengkel Pembinaan Instrumen Pentaksiran
        Pementoran
        Pemantauan
        Penyelarasan
        Kemasukan Prestasi ke dalam SPPBS
        Pelaporan Formatif / Sumatif.

  1. Minit Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran
  2. Keputusan mesyuarat dan tindakan susulan.No comments:

Post a Comment